Επεκτείνεται η νέα συμφωνία άδειας Τα δικαιώματα UEFA της Topps θα είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης: θα παρέχει επίσημα αυτοκόλλητα, εμπορικές κάρτες και συλλεκτικά αντικείμενα